Stage MBO activiteiten begeleider

Solliciteer direct
Bewaar vacature

Stichting Kwintes
Stichting Kwintes | Almere
Almere
Parttime
24 uur
Mbo
29-05-2024
Zorg / Welzijn

Functie

Als woonbegeleider heb je een actieve rol in de dagelijkse activiteiten binnen de woonvorm. Je ondersteunt de cliënt in zijn functioneren in het dagelijks leven, afhankelijk van de doelen van de cliënt. Je werkt vanuit de visie van Kwintes, die gericht is op presentie, rehabilitatie en herstel.

Op basis van vastgestelde plannen bied je begeleiding en ondersteuning. Je signaleert (toenemende) problematiek en kan hierop anticiperen. Je sluit aan bij de doelgroep, bouwt een band op met cliënten en biedt waar nodig praktische hulp (incl. ADL). Je werkt nauw samen met de andere woonbegeleiders en met de persoonlijk begeleider van de cliënt.

Een stagiair zal uiteindelijk alle taken en werkzaamheden uitvoeren zoals beschreven staan in de functieomschrijving van woonbegeleider. Uiteraard onder supervisie en verantwoordelijkheid van de praktijkbegeleider en teamgenoten. Als stagiaire draai je nooit alleen een dienst, maar mag je wel zelfstandig taken uitvoeren.

Wij
vragen

Je volgt de opleiding Maatschappelijke Zorg Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen, of Agogisch medewerker GGZ niveau 4, 3e leerjaar. Je weet waarom je bij Kwintes je vak wilt leren. De stagedagen zijn voor 3 dagen in de week. Een lerende houding is als stagiair van belang. We verwachten dat je kan reflecteren op eigen handelen, een eigen inbreng hebt bij stage gesprekken en dat je persoonlijke leerdoelen kan stellen. Je kunt goed samenwerken en levert een actieve bijdrage aan het team. Je kan relaties opbouwen en onderhouden en je bent klantgericht. Je staat stevig in je schoenen, stelt grenzen en kan zelfstandig werken.

Wij
bieden

Als je stage bij Kwintes loopt, krijg je kans ervaring op te doen in een interessante, veelzijdige organisatie, waarbij je een goede basis legt voor je toekomst. Je wordt op professionele wijze begeleid, er is voldoende ruimte om je eigen ideeën en creativiteit in te zetten en je ontvangt een stagevergoeding naar rato.

Interesse