Amethist |
Almere
Fulltime, Parttime
In overleg
Universitair
21-03-2024
Zorg / Welzijn

Functie

Amethist verslavingszorg Flevoland (hierna: Amethist) is een instelling die voor iedereen vanaf 18 jaar met een verslavingsprobleem toegankelijk is en waar iedereen een complete verslavingsbehandeling kan krijgen. We bieden klinische en ambulante behandeling, medische en/of psychologische behandeling, individueel of in groepsverband.
Amethist is een ambitieuze verslavingszorginstelling. We hebben een gezonde bedrijfsvoering en een sterke positie in Flevoland met locaties in Almere, Lelystad, Emmeloord en Urk. Ons behandelaanbod breidt zich uit en ook het aantal cliënten dat we in zorg hebben en het aantal collega’s groeit. De samenwerkingsrelaties met gemeenten, verwijzers en andere zorgaanbieders in en buiten de provincie Flevoland (ons primaire verzorgingsgebied) ontwikkelen we hierin mee. De recente uitbreiding met een locatie in Amersfoort is hier een goed voorbeeld van.
Amethist is een zorgaanbieder met ongeveer 100 medewerkers die gezamenlijk werken aan het leveren van kwalitatief hoge zorg. Doordat we een relatief kleine zorginstelling zijn, zijn de lijntjes kort en kent vrijwel iedereen elkaar. Binnen Amethist vinden we het belangrijk dat onze medewerkers het beste uit zichzelf halen en daarom ontwikkelen we interessegebieden binnen de zorg die we verlenen en groeien we als organisatie in kwaliteit.

Ons ambulatorium is gericht op behandeling en herstel. We bieden behandeling in de Kortdurende generalistische GGZ (ongeveer 10% van de cliënten)en de Specialistische GGZ, . Binnen de afdeling Rehabilitatie bieden we zorg aan mensen met chronische verslavings­problemen. We streven naar het beperken van schade en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Onderdelen van de Rehabilitatie zijn: bemoeizorg, casemanagement, maatschappelijke dienstverlening en de inloopvoorziening. Daarnaast is er de medische zorgunit, gericht op medische controles, methadonverstrekking en maatschappelijke activering.
De kliniek biedt een klinische detox en klinische behandeling in de vorm van een intensief therapieprogramma met daarin onder meer cognitieve gedragstherapie, sociale vaardigheidstraining, groepspsychotherapie, non verbale therapie en terugval-preventie. Ten slotte bieden we in een forensisch programma diagnostiek en behandeling met als doel delict preventie. Binnen de kliniek leveren we nurse-led zorg, waarbij de verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten, de regie over de behandelingen voeren.

 

Ben jij een ambitieus, zelfstandig en initiatiefrijk psychiater? Wil je onderdeel zijn van een groeiend, jong bedrijf, waar je als pionier de ruimte krijgt voor ontwikkeling van jezelf en je behandeldromen? Word je enthousiast van innovatie en ontwikkeling, en geniet je van afwisselende werkzaamheden? Dan zoeken wij jou!

Bij Amethist krijg je de ruimte om zorg te bieden op jouw manier. Je hebt zeggenschap over behandelingen en beleid, en we moedigen initiatieven voor het verbeteren, professionaliseren en ontwikkelen van behandelprogramma’s van harte aan: je hebt de ruimte om eigen ideeën aan te dragen en te verwezenlijken. Met de constante uitbreiding van onze activiteiten in Flevoland is er volop gelegenheid om je creativiteit, je ondernemerszin en visie te benutten en ontplooien: je wordt de voortrekker in het opzetten en fine tunen van het behandelaanbod op nieuwe locaties, en de spil in het aanboren van (en aansluiten bij) voor Amethist nieuwe zorgnetwerken.
Je bent de spin in het web van de behandelprogramma’s en MDO’s: je stuurt casemanagers, psychologen en verpleegkundig specialisten aan, en bent als regiebehandelaar verantwoordelijk voor het behandeltraject van cliënten. Je ziet daarbij veel cliënten met een psychiatrische co-morbiditeit, waardoor je de gehele breedte van het palet aan psychiatrische stoornissen in je werk tegenkomt. Dat doe je in een provincie waarin je zowel met landelijke, als (in toegenomen mate) met stedelijke problematiek te maken hebt.

Wij
vragen

 • Ervaring en affiniteit met verslavingszorg is een pré;
 • Je bent een medisch specialist op het gebied van psychiatrie;
 • Je werkt moeiteloos samen met andere vakgebieden en kan deze kennis waarderen (verpleegkunde/gedragswetenschappen);
 • Er is een grote mate van handelingsvrijheid, dus het werk zelfstandig organiseren is essentieel;
 • Vindingrijkheid en innovatief;
 • Beschikt over visie en kan goed projectmatig werken.

Wij
bieden

 • Een salaris conform de CAO GGZ en de AMS regeling met bijbehorende eindejaarsuitkering;
 • Een onbepaalde tijdcontract;
 • Reis- en onkostenvergoeding;
 • Een pensioenregeling bij pensioenfonds Zorg en Welzijn;
 • Meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld voor de aankoop van een elektrische fiets of het kopen van extra verlofdagen);
 • Een levensfasebudget naast je (bovenwettelijke) vakantie-uren;
 • Jaarlijks een balansbudget van maximaal €500,- voor persoonlijke ontwikkeling, extra verlofuren of uit te betalen als bruto loon;
 • Opleidingsbudget via het AMS.


Referentiecheck en een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is een onderdeel van onze selectieprocedure.

Interesse