Van plan een werknemer te ontslaan? Zo pak je een ontslaggesprek tactisch en respectvol aan.

Van plan een werknemer te ontslaan? Zo pak je een ontslaggesprek tactisch en respectvol aan.

Van plan een werknemer te ontslaan? Zo pak je een ontslaggesprek tactisch en respectvol aan.

Wat de reden van het ontslag ook is, een ontslaggesprek moet je zorgvuldig aanpakken. Daarmee laat je de werknemer op een respectvolle manier vertrekken. De manier waarop je een werknemer ontslaat kan dan ook veel impact hebben op de werknemer en de bereidheid mee te werken aan de beëindiging van het dienstcontract. Het is goed om rekening te houden met de gevolgen van het ontslag dit levert voor zowel werknemer als het bedrijf zelf veel op. Wij geven een aantal tips hoe jij je ontslaggesprek tactisch en respectvol aan kan pakken. 

Hoe pak je een ontslaggesprek aan?

Of er nu sprake is van een noodgedwongen ontslag doordat het personeelsbestand moet krimpen of ontslag door gebrek aan functioneren van een werknemer. Het nieuws van ontslaan wordt bekend gemaakt in een ontslaggesprek. Dit gesprek moet zorgvuldig worden voorbereid en discreet en duidelijk worden uitgevoerd. 

Goede voorbereiding is het halve werk. 

Het is niet altijd mogelijk om iemand zomaar te ontslaan. Wanneer er sprake is van disfunctioneren van een medewerker moet je de rechter kunnen overtuigen van dit disfunctioneren. Dit overtuigen gebeurt aan de hand van een opgebouwd ontslagdossier van de desbetreffende werknemer. In dit dossier staan al de voorvallen, digitale contactmomenten, klachten en andere bewijstukken die het disfunctioneren van de werknemer duidelijk weergeven. De timing van dit gesprek is hierbij ook belangrijk, zorg dat de werknemer na dit gesprek geen belangrijke afspraken heeft en plan genoeg tijd in om de werknemer het nieuws te kunnen laten bezinken en te reageren. 

Mochten er gegronde redenen zijn om iemand te ontslaan bereid dit ontslaggesprek dan goed voor. Denk goed na over de redenen waarom je iemand ontslaat en leg deze bij de werknemer goed uit. 

Breng direct het slechte nieuws. 

Probeer direct het slechte nieuws te brengen, vraag niet eerst naar de vakantieplannen van de werknemer of andere smalltalk onderwerpen. Wees duidelijk met de boodschap en geef de werknemer direct duidelijkheid over de aanleiding van het gesprek. 

Bespreek alleen zakelijke argumenten.

Wanneer jij een ontslagdossier hebt opgebouwd, bespreek deze punten met de werknemer. Verwijs naar eerder gevoerde functioneringsgesprekken en maak duidelijk dat er geen voortgang is begaan na deze gesprekken. Het is belangrijk dat je geen persoonlijk kritiek op de werknemer geeft, dit kan leiden tot een conflict.  

Toon begrip voor de emoties van de werknemer. 

Het kan zijn dat een werknemer al jaren trouw in dienst is geweest maar hij of zij ontslagen moet worden door het krimpen van het personeelsbestand. Emoties van de werknemer kunnen in zo’n situatie hoog oplopen en het is belangrijk dat hier begrip voor wordt getoond. Dit stelt de werknemer meer op zijn gemak, het draait op dit moment om de werknemer die dit nieuws moet verwerken. Probeer als werkgever rustig en kalm te blijven en geef de werknemer de kans om vragen te stellen. 

Behoudt je standpunt. 

Probeer in dit gesprek bij je beslissing te blijven, ook wanneer de werknemer verbetering van zijn prestaties beloofd. Een goed voorbereid gesprek met een volwaardig ontslagdossier laat zien dat jij voorafgaand een stevig standpunt ingenomen hebt. Je hebt je besluit genomen en wanneer de werknemer het hier niet mee eens is, kom met feiten uit het ontslagdossier. 

Biedt een positieve referentie aan. 

Mocht een ontslag voortkomen uit redenen die niks te maken hebben met het functioneren van de werknemer, is het mogelijk om jezelf als referentie aan te bieden. Zo help je de werknemer bij het mogelijk sneller vinden van een nieuwe baan. 

Tot slot. 

Na het brengen van het slechte nieuws kan er ook nog een afrondingsgesprek in worden gepland. In dit afrondingsgesprek kunnen de financiële afronding en mogelijke procedures worden besproken. De werknemer heeft nu even de tijd gehad om het nieuws te laten bezinken en kan meer objectief naar zulke belangrijke kwesties kijken dan wanneer je dit direct in het ontslaggesprek bespreekt.  


Op zoek naar personeel?

Laat ons de werving verzorgen, hoeft u alleen nog de selectie te doen!

Deel via social media