Goed werkgeverschap, de zes beginselen toegelicht.

Goed werkgeverschap, de zes beginselen toegelicht.

Goed werkgeverschap, de zes beginselen toegelicht.

Goed werkgeverschap, dit is natuurlijk wat elke medewerker wenst te krijgen wanneer hij of zij bij jou in dienst komt. Vanuit de wet zijn er binnen het arbeidsrecht allerlei regels voor werkgevers en werknemers te vinden. Goed werkgeverschap bestaat per definitie uit zes beginselen. In dit blog komen deze naar voren met een aantal praktijkvoorbeelden en tips om goed werkgeverschap te verbeteren. 

De zes beginselen zijn ontstaan om te zorgen dat het begrip goed werkgeverschap concreter wordt en werknemers die vinden dat er geen sprake is van dit goede werkgeverschap een basis hebben om dit mee aan te kunnen vechten. 

Wees zorgvuldig.

Het is van belang dat jij je als werkgever zorgvuldig gedraagt tegenover werknemers. De onderzoeksplicht, de hoorplicht en evenredigheid spelen hierbij een rol. 

Maak geen misbruik van je positie.

Je mag als werkgever geen misbruik maken van de positie die jij hebt. 

Motiveer ingrijpende beslissingen. 

Ingrijpende beslissingen moeten goed gemotiveerd worden. Het overplaatsen, ontslaan of non-actief stellen van een werknemer moet daarom goed onderbouwd zijn. Daarnaast moet het voor de werknemer mogelijk zijn om vragen te stellen over de beslissing en tegen deze beslissingen in te gaan. 

Maak verwachtingen waar. 

Dit wordt ook wel het vertrouwensbeginsel genoemd. Werknemers moeten er van uit kunnen gaan dat bepaalde verwachtingen die zij hebben over jou als werkgever ook waargemaakt worden. Denk hierbij aan het op tijd storten van salaris en het nakomen van gemaakte afspraken. 

Behandel werknemers gelijk. 

Dit beginsel gaat ervan uit dat elke werknemer gelijk behandeld moet worden. Het moet uitsluiten dat door voorkeur bepaalde werknemers een andere behandeling krijgen. Daarnaast mag er ook geen onderscheid worden gemaakt in de behandeling door verschillen in geslacht, ras of leeftijd. 

Zorg ervoor dat je personeel verzekerd is.

Als goed werkgever moet je er ook voor zorgen dat je werknemers verzekerd zijn tegen ongevallen. 

Wat is het belang van deze beginselen? 

Er zijn meerdere redenen dat er aan deze beginselen gehouden moet worden. Ten eerste zijn er veel wetten die regels opleggen over goed werkgeverschap en deze beginselen dus verplicht maken. Daarnaast is het in de huidige tijd lastig om personeel te krijgen en is het essentieel om je huidige personeel te houden. Goed werkgeverschap verhoogt de kans hierop. 

Hoe verbeter je jouw werkgeverschap? 

Naast het bewust bezig zijn, verbeteren en strikt houden aan de zes beginselen zijn er ook nog andere factoren die goed werkgeverschap verbeteren. Denk hierbij aan het creëren van transparantie en betrokkenheid, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en extra dingen die de waardering van jouw werknemers benadrukt. 


Op zoek naar personeel?

Laat ons de werving verzorgen, hoeft u alleen nog de selectie te doen!

Deel via social media