Effectief conflictmanagement op de werkvloer.

Effectief conflictmanagement op de werkvloer.

Effectief conflictmanagement op de werkvloer.

Conflicten op de werkvloer komen regelmatig voor. Ondanks dat een conflict vaak veel tijd en energie van de betrokken partijen kost. Brengen de meeste conflicten ook voordelen met zich mee, denk hierbij aan het boven water komen van onderliggende problemen en prioriteit geven aan belangrijke zaken. Ondanks deze voordelen is het van groot belang dat het conflict op een juiste manier opgelost wordt. In dit blog worden verschillende tips besproken om effectief conflictmanagement uit te voeren. 

Wat is effectief conflictmanagement? 

Conflictmanagement, oftewel het beheersen en oplossen van conflicten, is een proces waarbij de negatieve aspecten van een conflict worden onderdrukt en de positieve kanten van een conflict worden belicht. Het doel van conflictmanagement is het verbeteren van groepsuitkomsten, het conflict oplossen en de organisatorische omgeving in balans houden. 

Bij conflictmanagement worden niet alleen juridische aspecten van het conflict meegenomen, ook de mentale en emotionele aspecten die bij een conflict komen kijken zijn van belang. 

Hoe maak je gebruik van effectief conflictmanagement?

Zorg dat je het conflict volledig begrijpt. Voordat je een conflict kan oplossen is het van belang dat je volledig weet wat er speelt. De volgende punten moeten volledig begrepen worden voordat we naar een oplossing kunnen kijken. 

  • Waardoor is het conflict ontstaan? 
  • Wat voor soort conflict is het? 
  • Welke hevigheid doet het conflict zich voor? 
  • Welke partijen zijn allemaal betrokken bij het conflict?

Communiceer assertief en constructief. 
Wanneer over het conflict gepraat wordt, kan het gesprek verhit aanvoelen. Probeer hierom te blijven denken aan het doel, namelijk het conflict oplossen. Probeer oprecht te luisteren wat de ander te zeggen heeft en leef je in het perspectief van de ander.

De hevigheid van een conflict bepaald of er eventuele volgende stappen ondernomen moeten worden, denk hierbij aan juridische stappen. Natuurlijk wilt geen een organisatie het zo ver laten komen maar in sommige gevallen is het conflict zo hevig dat enkel juridische stappen een oplossing bieden. Probeer ook in dit proces emoties en cognitie mee te nemen.

Goed omgaan met conflicten is een vaardigheid

Gelukkig kunnen vaardigheden geleerd worden, sommige mensen zijn van nature goed in het mediëren en oplossen van conflicten. Voor de mensen waarbij dit niet zo is, valt het gelukkig te leren. Het oefenen in het bemiddelen van een conflict kan je een hoop bijbrengen, probeer reacties af te wachten en blijf zo objectief mogelijk. Wanneer je deze vaardigheid een extra boost wilt geven zijn er diverse cursusssen die jou een hoop bij kunnen brengen. 

Mediator

Een bemiddeling is een interventie waarbij twee of meer personen met elkaar in gesprek gebracht worden met een onafhankelijke partij, ookwel de mediator genoemd. Wanneer jij de rol aan neemt van mediator is het dus van enorm belang dat jij jouw eigen belangen niet meeneemt en volledig onafhankelijk bent. Breng alle argumenten van beide partijen in stand en zorg dat het gesprek rustig en geleidelijk verloopt. Bouw samen naar een uitkomst die voor alle partijen een oplossing biedt, dit betekend dat in de meeste gevallen er water bij de wijn gegooid worden. 

Tot slot 

Ondanks dat een conflict dus voordelen met zich mee kan brengen, is het van groot belang dat het conflict correct opgelost wordt. Iedereen zou ten slotte hetzelfde doel voor ogen moeten hebben, namelijk succes voor de organisatie. En dat werkt het beste als er een gemoedelijke sfeer binnen de organisatie is. Daarnaast is het voor iedereen vervelend als een conflict zo uit de hand loopt dat er juridische stappen nodig zijn. Onderschat daarom conflicten niet en wees er tijdig bij. 


Op zoek naar personeel?

Laat ons de werving verzorgen, hoeft u alleen nog de selectie te doen!

Deel via social media