Een effectief functioneringsgesprek, tips & voorbeelden.

Een effectief functioneringsgesprek, tips & voorbeelden.

Een effectief functioneringsgesprek, tips & voorbeelden.

Plan jij als werkgever of leidinggevende regelmatig een moment in voor een functioneringsgesprek met je werknemers? Om werknemers effectief te kunnen beoordelen is het belangrijk om functioneringsgesprekken in te plannen. Naast werkprestaties bespreek je in dit gesprek ook zaken als prestaties en ontwikkelwensen. Om zoveel mogelijk uit dit gesprek te halen delen wij in deze blog een aantal tips en voorbeelden. Zo ga jij hopelijk op weg naar een effectief functioneringsgesprek die bij jou past.

Het functioneringsgesprek is een toekomstgericht gesprek tussen jou en je werknemer. Kwesties zoals hoe de werknemer zijn werk verricht maar ook over de onderlinge samenwerking komen aan bod. De ontwikkelingsmogelijkheden worden belicht en gezamenlijk kunnen plannen bedacht worden hoe deze gerealiseerd kunnen worden die door middel van concrete afspraken worden vastgelegd. Wij hebben alvast wat zaken op een rijtje gezet die bijdragen aan een succesvol functioneringsgesprek.

Welke zaken worden er besproken?

Het verschil tussen een eenzijdig evaluatiegesprek en het functioneringsgesprek is dat het bij een evaluatiegesprek vooral draait om een eenzijdige beoordeling van de werkprestaties door de werkgever. Bij een functioneringsgesprek draait het meer om gelijkwaardigheid in het gesprek waarbij zowel werknemer als werkgever elkaar feedback kunnen geven. Niet alleen het functioneren wordt besproken maar ook zaken zoals: de onderlinge samenwerking, tevredenheid over de werkomstandigheden, toekomstperspectief en ontwikkelingswensen.

Efficiënt feedback geven

Probeer bij het geven van feedback over de werkprestaties van de werknemer ook uitleg en voorbeelden te geven. Zo kan de werknemer beter aan deze ontwikkelingspunten werken en valt er beter te beoordelen op vooruitgang tijdens het volgende functioneringsgesprek. Vraag ook feedback terug aan de medewerker over jouw rol als leidinggevende binnen het bedrijf. Zo kunnen jullie elkaar beter begrijpen en kan jij doorgroeien in de rol van succesvolle werkgever.

Bereid je werknemer voor op het gesprek

Is het de eerste keer dat een werknemer op een functioneringsgesprek komt? Bereid hem of haar dan goed voor. Je kan alvast de onderwerpen die aan bod komen bekent maken zodat de werknemer weet wat er verwacht kan worden.

Leg de focus op ontwikkeling

Omdat er in dit functioneringsgesprek verder gekeken wordt dan enkel het functioneren, is dit een goed moment om de persoonlijke groei en ontwikkeling van de medewerker aandacht te geven. Ga in op ambities en het ontwikkelperspectief van de werknemer zowel op de werkvloer als privé.

Noteer besproken zaken

Om een helder beeld te krijgen van de voortgang van de werknemer is verslaglegging erg belangrijk. Schrijf daarom de belangrijkste zaken die worden besproken in dit  functioneringsgesprek op om vast te leggen in zijn personeelsdossier. Dit zal uiteindelijk een duidelijk beeld creëren in de groei en prestaties door de jaren heen. Laat de werknemer geen groei zien en zijn de prestaties niet goed genoeg? Dan kan het zijn dat jij de werknemer wilt ontslaan. Een goed bijgehouden personeelsdossier waaruit blijkt dat er niet aan afspraken wordt gehouden kan dan belangrijke bewijslast zijn die nodig is in dit ontslagproces.

Blijf communiceren

Het continue blijven communiceren over groei en ontwikkeling zorgt ervoor dat je kunt blijven inspelen op veranderingen en problemen sneller herkent. Het inplannen van tussentijdse gesprekken is een goed middel om te kijken hoe de zaken ervoor staan. Daarnaast zorgt het ervoor dat werknemers zich meer betrokken voelen. Het tussentijdse gesprek is geen evaluatie van de werknemer maar draait om tussentijdse groei en hoe het met de werknemer gaat.


Op zoek naar personeel?

Laat ons de werving verzorgen, hoeft u alleen nog de selectie te doen!

Deel via social media