De krapte op de arbeidsmarkt blijft toenemen, wat kan je doen als werkgever?

De krapte op de arbeidsmarkt blijft toenemen, wat kan je doen als werkgever?

De krapte op de arbeidsmarkt blijft toenemen, wat kan je doen als werkgever?

Werkgevers zijn nog aan het herstellen van de coronacrisis en beginnen het fors groeiende personeelstekort alweer te voelen. Ondanks dit tekort van personeel moet er op groei gefocust worden. In deze blog lees je meer over hoe je toch kan groeien ondanks dit toenemende personeelstekort en hoe werkgevers meer focus kunnen leggen op onbenut arbeidspotentieel.

De krapte op de arbeidsmarkt zal nog jaren aanhouden. Beschikbare mensen blijven tegelijkertijd nog steeds langs de kant staan, dit vooral uit het gebrek aan bepaalde vaardigheden of een te hoge leeftijd. Dat kunnen we doen om meer gebruik te maken van deze beschikbare mensen?
Ten eerste stellen werkgevers vaak hoge eisen. Iemand van 50 jaar die solliciteert, is te oud, minder productief of heeft mogelijk fysieke problemen. Veel bedrijven zijn op zoek naar veel personeel maar deze krapte heeft er niet direct voor gezorgd dat deze vooroordelen verdwenen zijn.

Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat er in januari 2022 354.000 werklozen waren. Daarvan zijn er 105.000 uit de leeftijdscategorie boven de 45 jaar oud, dit is groot onbenut arbeidspotentieel. Ondertussen laat het CBS zien dat er ongeveer 387.000 vacatures openstaan eind december 2021. Vooral in sectoren zoals de ICT, techniek, transport, horeca, zorg en bouw laat dit grote personeelstekort zich zien. Hoog tijd om meer focus te leggen op dit onbewust arbeidspotentieel om dit gat te dichten.

Hoge vacature-eisen

Naast leeftijd hebben werkgevers waak geen goed beeld over welke vaardigheden mensen beschikken die zich al gedurende langere tijd niet meer in de arbeidsmarkt bevinden. Daarnaast zijn voor veel vacatures lange eisenlijsten die mensen weerhouden om te solliciteren voor een functie. Werkgevers zijn op zoek naar de perfecte kandidaat, maar er kan ook meer focus worden gelegd op kandidaten die door middel van bijleren door bijvoorbeeld een werk-leer traject uiteindelijk tot de perfecte kandidaat gevormd worden.

Van parttimers naar fulltimers

In Nederland zijn momenteel 4,5 miljoen parttimers in de arbeidsmarkt. Ervoor zorgen dat deze groep mensen meer uren gaat werken zou de problemen rondom de krapte in de arbeidsmarkt kunnen verkleinen. Wat is ervoor nodig om te zorgen dat deze groep mensen meer gaat werken? Het instellen van een goede regeling rondom bijvoorbeeld kinderopvang en flexibele roosters afspraken zou het dusdanig aantrekkelijker kunnen maken voor parttimers om meer uren te maken.

Groeien met minder mensen

Naast het anders gebruik maken van het onbenut arbeidspersoneel is het ook een optie om te groeien met minder mensen. We moeten uiteindelijk toch zorgen voor economische groei, want de vergrijzing gaat zichzelf niet betalen. Het toenemen van 75-plussers die uiteindelijk verzorgd moeten worden door werkende mensen kost allemaal een hoop geld.
Er moet dus ook focus komen op hoe we gebruik kunnen maken op duurzamere inzetbaarheid en het gebruik maken van onbenut talent binnen het bestaande werknemersbestand.

Tot slot.

De krapte op de arbeidsmarkt blijft toenemen en het efficiënt werven van personeel blijft heel belangrijk. Daarnaast is het dus goed om ook focus leggen op onbenut talent en vooroordelen over leeftijd los te laten om uiteindelijk te kunnen blijven groeien als bedrijf.


Op zoek naar personeel?

Laat ons de werving verzorgen, hoeft u alleen nog de selectie te doen!

Deel via social media