Leger des Heils |

Het Leger des Heils zet zich in voor de meest kwetsbaren in onze samenleving, met het christelijk geloof als persoonlijke motivatie. Het werkveld van de stichtingen W&G en LJ&R, met in totaal 268 vestigingen verspreid over Nederland, is breed: we zijn actief in de maatschappelijke opvang, jeugdzorg, (geestelijke) gezondheidszorg, ouderenzorg, verslavingszorg, reclassering, preventie, maatschappelijk herstel, nieuwe vormen van hulpverlening. Ook de financiering is daarmee divers. Dagelijks zetten zo'n 6.500 betaalde medewerkers en duizenden vrijwilligers zich in voor 40.000 deelnemers (cliënten). Het totale budget is ruim 400 miljoen euro.

Naast deze twee stichtingen, bestaat het Leger des Heils in Nederland uit het Leger des Heils Kerkgenootschap, stichting Leger des Heils, stichting Leger des Heils Dienstverlening, Stichting Leger des Heils Fondsenwerving, Stichting Leger des Heils Reshare. Het Kerkgenootschap biedt geloofsgemeenschappen en maatschappelijke ondersteuning aan vele duizenden mensen in Nederland en Reshare is het professionele kledinginzamelingsbedrijf van het Leger des Heils. Stichting Leger des Heils, stichting Dienstverlening en stichting Fondsenwerving bieden ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de andere entiteiten.