Genetics |

Bij Genetics ontwikkelen we totaaloplossingen voor de overheid in het domein vergunningverlening, toezicht en handhaving. Met een enthousiast team zorgen wij ervoor dat we altijd een stapje voor zijn met de nieuwste ontwikkelingen en dat we de overheid van dienst zijn met de beste technologie.

PowerBrowser is ons eigen ontwikkelde project registratie systeem (zaaksysteem) voor Vergunningverleners, Toezichthouders en Handhavers binnen de overheid. Daarnaast hebben we een mobiele app op Android en iOS. PowerBrowser is een ERP systeem met een geïntegreerde zaak-specialiteit op basis van .Net, HTML5 en o.a. Microsoft Sharepoint.