Teamleider Sociaal Raadslieden en Maatwerk

Solliciteer direct
Bewaar vacature

De Schoor |
De Schoor |
Almere-Stad
Fulltime
32 uur
Hbo
16-01-2023
Leidinggevende

Functie

Wie ben jij
Je begeleidt de medewerkers in hun vakmanschap en stimuleert hen om elke keer weer, vanuit een open lerende en luisterende houding, dat te doen wat een inwoner op dat moment nodig heeft. Samen met de teamleider preventie, vroegsignalering en schuldhulpverlening bouw je verder aan onze ambitie en droom om voor Almeerders hun situatie duurzaam te verbeteren en om deze mensen op hun manier perspectief te bieden. Het welzijn van de inwoner staat hierin centraal. Dit doe je niet alleen. Je streeft naar een integrale samenhangende aanpak met aandacht voor alle leefgebieden en alle vraagstukken, samen met diverse ketenpartners. Dit vraagt afstemming, overleg en investeren in een gezamenlijke visie en werkwijze. Gezien de complexiteit en het (deels) onontgonnen terrein van de vraagstukken is het essentieel dat je teamleden stevig geworteld zijn en vanuit gezamenlijkheid werken; Je geeft ze eigen verantwoordelijkheid en vertrouwen om vanuit hun vakmanschap het werk uit te voeren. Daarbij sluit je aan bij hun signalen, wensen en de mogelijkheden die zij zien hun werk te verbeteren. Je hebt kennis van psychosociale ondersteuning en bestaanszekerheid. Je stimuleert hen om nieuwe vormen van dienstverlening op te zetten en bent in staat om het vakmanschap en beroepsidentiteit van het sociaal raadsliedenwerk en het maatschappelijk werk te versterken. Ook creëer je ruimte en aandacht in je teams voor relatieopbouw en een mensgerichte, stress-sensitieve benadering. Je hebt een helikopterview en maakt de vertaalslag van strategisch beleid naar concrete doelstellingen voor het eigen team en de afdeling. Je bent een netwerker pur sang en kunt strategisch en diplomatiek opereren binnen een multidisciplinaire context. Met je collega teamleiders werk je nauw samen.

Wij
vragen

Wat breng je mee? 

 • een relevant hbo-diploma (bijv. hbo sociaal werk, Maatschappelijk werk en Dienstverlening), aangevuld met opleidingen o.g.v. management
 • minimaal 5 jaar ervaring met leidinggeven binnen welzijn
 • een visie op de rol en meerwaarde die het sociaal raadsliedenwerk en het maatschappelijk werk heeft in het sociaal domein
 • kennis van vraagstukken op gebied van armoede, schulden, sociaal juridische dienstverlening, psychosociale ondersteuning
 • jouw leiderschapsstijl is als volgt: je kent ieders kwaliteiten en zorgt voor een evenwichtig team waarin ruimte is voor ontwikkeling. Je gaat daarbij uit van eigen kracht en verantwoordelijkheid van medewerkers
 • verbindend vermogen, je staat open voor belangen van diverse partijen en zoekt hierin de gemeenschappelijkheid zodat verbinding ontstaat en de samenwerking optimaal tot haar recht komt
 • vanuit een gezamenlijke opdracht kunnen werken met andere organisaties (organisatie-overstijgend)

Wij
bieden

Waar kun je op rekenen?

 • een inspirerende werkomgeving en een baan met impact op de samenleving van Almere
 • ruimte voor initiatief en persoonlijke ontwikkeling.
 • salariëring en arbeidsvoorwaarden conform cao Sociaal Werk in salarisschaal schaal 10, min € 3.221,00 en max € 4.830,00 per maand bij 36 uur per week
 • secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals het Individueel Keuzebudget (ter hoogte van 18% van het bruto jaarsalaris), Loopbaanbudget en opname in het pensioenfonds Zorg en Welzijn
 • een assessment kan onderdeel zijn van de procedure

Interesse

Een stevig team neerzetten, aansturen én verder professionaliseren, dat is jouw mooie uitdaging als teamleider.

Solliciteer direct